Release 15.0.26.3 Tinx connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify and WooCommerce

Vanaf 06-05-2022 is release 26.3 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify and WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatibel met BC18 BC19 en BC20 wave 1

Nieuw: match nieuwe klanten op e-mail en Global Dimensions
We hebben een extra check toegevoegd om nieuwe webklanten te matchen met bestaande BC-klanten. Voorheen kon je nieuwe webklanten alleen matchen op hun e-mailadres. Nu hebben we dit uitgebreid met global dimensions. Dus de match wordt gemaakt op de combinatie van hun e-mailadres en globale dimensiewaarden.

Op het Verkoopkanaal kan je de waarden voor Global Dimensions 1 en 2 invoeren.

In dit voorbeeld zijn de Global Dimensions ‘Department Code’ en ‘Customergroup Code’, maar deze labels kunnen voor elke klant anders zijn. Het hangt af van hoe je de Global Dimension Setup hebt gedefinieerd.

In de Setup kan je de optie selecteren als je ook wilt matchen op Global Dimensions waarden in een verkoopkanaal:

Wanneer klanten worden gedownload met de functie XXX-006 en het valideren op veld ‘e-mailadres’ is geactiveerd, wordt de match uitgevoerd.

Nieuw: Web Category Item Filters uitgebreid met tabel
Je kunt nu tabel 7505 Item Attribute Value Mapping kiezen (in plaats van alleen tabel 27 Item). Dit betekent dat je ook dynamische filters kunt toevoegen om de webcategorie automatisch te vullen met items op basis van gedefinieerde itemkenmerkwaarden.

In samenwerking met Report 11205808 TINX Items toewijzen aan webcategorie met filters. Dit rapport moet worden gepland in de Job Queue.

Nieuw: Locatiecode wordt gekopieerd van Customer template naar nieuwe Customer Card
Als de locatiecode een waarde heeft in de Csutomer template, wordt deze waarde gekopieerd naar de Customer Card.

Lot Numbers
Variantcode wordt toegevoegd bij het aanmaken van reserveringsitems in codeunit TINX

Nieuw: Item Unit of Measure: Is standaardoptie
Nieuw veld toegevoegd aan tabel & pagina ‘Is Default’ om te beslissen welke itemeenheid de standaard is in het geval van opties op een item.

Nieuw: Definieer status om loggegevens te verwijderen
Nieuw veld in Setup. Dus alleen sync. Ledger entries met deze statussen worden verwijderd met rapport 11205251 TINX Remove Log History Data.

Fix: Element Count werd genegeerd in het geval van JSON responses
Wanneer een leeg antwoord werd ontvangen in JSON, negeerde het de parameter ‘count_element’, gedefinieerd in Dashboard Line. Dit is opgelost.

Fix: afbeelding URL
Als afbeeldingen waren ingesteld op de bron: URL (in plaats van file), was de afbeelding niet zichtbaar in de factbox.

Fix: Rapport Copy Default Image naar Tinx Image table
Elke keer dat er een nieuwe kopie werd ingevoegd in system tables 2000000185 en 2000000184 Tenant Media & Tenant Small Image. Dit is opgelost.

Captions toegevoegd aan PageExtension Object
Caption toegvoegd aan Page Extension objects, omdat standaard pagina’s niet meer in zoekresultaten werden weergegeven. Kan alleen worden gevonden op de naam van het PageExtension-object. -> bug in BC is opgelost in 20.1

Klik hier om terug te gaan de Release notes pagina.