Release 15.0.26.5 Tinx connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify en WooCommerce

Vanaf 17-06-2022 is release 26.5 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify and WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatibel met BC18 BC19 en BC20 wave 1

Opmerking:
On Premise App releases zijn beschikbaar op verzoek van de partner & klant (hiervoor wordt 1 uur in rekening gebracht): Om de aanvraag te starten stuur dan een e-mail naar releases@tinx-it.nl
Geef ons de volgende informatie door: je naam, je bedrijfsnaam, klant of partner, je BC-versie en de build. Planning is om de apps binnen 5 werkdagen op te leveren.

Groot tekstveld toegevoegd in Sales Channel voor het gebruik van opmerkingen
Blob-veld toegevoegd in Sales Channel, zodat dit kan worden gebruikt voor het verzenden van grote teksten binnen de mapping. Als voorbeeld: als je een tekst wilt toevoegen voor het bijwerken van bestellingen zoals deze:

De waarde van dit veld kan worden toegevoegd aan de aanvraag.

Nieuwe acties om snel naar aanvullende informatie van de synchronisatie te gaan. Ledger Entries Page
We hebben nieuwe acties in het lint toegevoegd om snel naar webshoporders en webshopcustomers te gaan.


Magento: verhoogde time-out voor uitgaande verzoeken
Om grote verzoeken naar Magento toe te sturen hebben we de Time Out Setting voor HTTP-verzoeken verhoogd: dit was 10 seconden, het is nu 20 seconden.

Magento REST API: aantal checks voor een bestelling is niet bijgewerkt
Veld No. of checks voor een order was niet bijgewerkt wanneer REST API werd gebruikt. Dit is opgelost.

User-Agent toegevoegd in header for request
We hebben de property User-Agent toegevoegd in de header die we met het verzoek meesturen. De waarde is ‘Microsoft Dynamics 365 Business Central’. Klanten kunnen deze eigenschap gebruiken om de API-calls te beperken, een soort van white listening.

Bestaande field position & parent code toegevoegd aan de Web Category Page

 

Basic authentication toegevogd aan het Sales Channel
Soms is de toegang tot de webshop beperkt met basic authentication. We hebben dit toegevoegd aan het Sales Channel. Dit werkt nu alleen voor Magento.


Shopify connector endpoint bijgewerkt
Endpoint is in de installation setup bijgewerkt naar de meest recente versie: 2022-04

Extra rechten toegevoegd in codeunit 11205255 – TINX Data Helper Functions.al
Permissions = TableData “Sales Shipment Header” = rm,
TableData “Sales Shipment Line” = rm,
TableData “Sales Invoice Header” = rm,
TableData “Sales Cr.Memo Header” = rm,
TableData “Sales Invoice Line” = rm;

Codeunit 11205756 – TINX Order Function Mgt
We hebben een ‘wiijziging’ toegevoegd om de fields ‘Ship’ of ‘Invoice’ in te stellen voor de Sales Header in het geval van invoicing en shipping van de bestelling. Dit ontbrak.

Order Meta Data
Field Sales Channel toegevoegd aan de tabel TINX Order Meta Data

Parameters in het onderwerp van de e-mail ontbraken
%1 and %2 waren niet gevuld met TenantID en CompanyName. Dit is opgelost.

Klik hier om terug te gaan de Release notes pagina