Release 15.0.27.1 Tinx connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopware, Shopify en WooCommerce

Vanaf 04-08-2022 is release 27.1 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopware, Shopify and WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatibel met BC18 BC19 en BC20 wave 1

Opmerking:
On Premise App releases zijn beschikbaar op verzoek van de partner & klant (hiervoor wordt 1 uur in rekening gebracht): Om de aanvraag te starten stuur dan een e-mail naar releases@tinx-it.nl
Geef ons de volgende informatie door: je naam, je bedrijfsnaam, klant of partner, je BC-versie en de build. Planning is om de apps binnen 5 werkdagen op te leveren.

Algemene aanpassingen

Nieuwe velden: Is webshop created
Een nieuw veld ‘Is Webshop Created’ is toegevoegd aan verschillende tabellen: Tinx tabellen + Standaard tabellen (18, 5401, 5404). Dit is nodig wanneer nummer id wordt geretourneerd vanuit de webshop, zodat het systeem kan controleren of er een create of een update moet worden verzonden.

REST-parameters: velden samenvoegen
We hebben twee nieuwe velden toegevoegd aan de REST-parametertabel: ‘Field No. 2’ en ‘Separator’. Dit is bedoeld voor het verzenden van updates wanneer de primaire sleutel als formule wordt verzonden.

Link op veld met type ‘FlowFilter’
Het was niet mogelijk om een ​​link te definiëren in de Message Definition met veldtype FlowFilter. Dit is aangepast en nodig voor filters als ‘Variant Filter’ en ‘Location Filter’.

Prioriteit in Order
Je kan je eigen order definiëren wanneer bepaalde acties moeten worden uitgevoerd nadat de Sales Header is gemaakt:

Definieer je acties in deze tabel: Order Posting Events

Gebruik Blob fields in een formule
Het is nu mogelijk om velden met datatype BLOB in een formule te gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld een aangepaste tabel hebt gedefinieerd met meerdere Blob-velden waarin je teksten opslaat, kan je deze als ‘Description’ of ‘Short Description’ naar de webshop sturen. Of elk ander veld dat de webshop accepteert.

Spaties verwijderen
Soms retourneert de webshop lege waarden die een spatie bevatten. Deze spaties worden verwijderd om lege waarden in BC-velden te voorkomen.

Ondersteuning Guest Customer No. en Default Customer template in Sales Channel
We hebben twee nieuwe opties toegevoegd aan het Sales Channel:

Als je meerdere Sales Channels tegelijk gebruikt, zijn de velden in de instellingen niet uniek genoeg. Als deze waarden leeg zijn, controleert het systeem de instellingen in de TINX E-Commerce Setup.

Nieuwe acties op default Item Card (pagina 30)
Alle webshop acties zijn nu beschikbaar op de default Item Card, inclusief een Synchronize knop.

Shopware specifiek

Ondersteuning voor varianten en opties is nu beschikbaar
Het is nu mogelijk om in Shopware items aan te maken van een parent.

Magento specifiek

Ondersteuning voor multiple tracking in shipment
Het was niet mogelijk om multiple trackings voor één zending te verzenden. Dit is nu toegevoegd. Het verzoek ziet er als volgt uit:

Voeg Custom Options toe voor een artikel aan de Sales Line
Als je artikelen verkoopt die Custom Options bevatten, wil je dat deze opties ook worden weergegeven op de order, gekoppeld aan de Sales line waar de Custom Options toebehoren.
Je moet de Message Definition als volgt aanpassen: ga naar bericht M2R-086, open de sectie met tabel TINX Sales Order Line V2.
Voeg twee nieuwe regels toe. Veld 101 moet worden ingesteld op ‘Save as BLOB’. Scrol naar de rechterkant van de pagina.

Het resultaat is dat de opties worden opgeslagen in de tabel Sales Order Line options.
De laatste stap is het aanpassen van de mapping voor het maken van de Sales Header:
Voeg dit veld toe aan de sectie waar de Sales Lines worden aangemaakt:

Klik hier om terug te gaan de Release notes pagina