Release 15.0.27.2 Tinx connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopware, Shopify en WooCommerce

Vanaf 09-09-2022 is release 27.2 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopware, Shopify and WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatibel met BC18, BC19, BC20 en BC21

Opmerking:
On Premise App releases zijn beschikbaar op verzoek van de partner & klant (hiervoor wordt 1 uur in rekening gebracht): Om de aanvraag te starten stuur dan een e-mail naar releases@tinx-it.nl
Geef ons de volgende informatie door: je naam, je bedrijfsnaam, klant of partner, je BC-versie en de build. Planning is om de apps binnen 5 werkdagen op te leveren.

Algemene aanpassingen

Cross Information per attribuut
Wannneer je meerdere backends hebt (bijv. Sales Channels) waar je dezelfde informatie voor attributen per product opslaat, hebben we het onderhoud efficiënter gemaakt. We hebben het veld ‘Cross Information’ geïntroduceerd. Als dit is gemarkeerd (attributen met dezelfde code). De informatie per product wordt gekopieerd naar hetzelfde attribuut in een ander Sales Channel.

 

 

Uitbreiding tabel Item Attribute (7500) en Item Attribute Value (7501)
We hebben nieuwe velden toegevoegd aan de bovenstaande tabellen, om deze informatie direct naar de webshop te sturen en de respons-ID’s op te slaan in BC.

 

 

Key toegevoegd voor Posting Events
De key voor de juiste sortering van de order events ontbrak in codeunit 11205756 “TINX Order Function Mgt.”. Dit is nu toegevoegd.

Nieuwe optie toegevoegd voor veld Content Type in tabel TINX Attribute
We hebben de optie ‘Custom Field’ toegevoegd voor het veld ‘Content Type’. Dit is bedoeld voor de Shopware Connector.

Nieuw flowfield beschikbaar in tabel TINX Attribute Options
We hebben het flowfield ‘Content Type’ aan de tabel toegevoegd. Nu kan je bepalen welk bericht moet worden toegevoegd op basis van de waarde van het ‘Content Type’.

Nieuwe key toegevoegd in de tabel TINX Web Text Line
Om prestatieproblemen te voorkomen, hebben we een nieuwe key toegevoegd:
key(Key2; “No.”, “Text Type”, “Store View”)

Rapport 11205753 TINX Update Multi Select Attr uitgebreid
We hebben data item ‘TINX attr. Sales Channel’ toegevoegd to the report. Om ook de optie te updaten en meerdere ID’s te selecteren in de tabel.

Nieuw flowfield in tabel T27
Om te controleren of een item moet worden aangemaakt als een ‘simple’ of als een ‘configurable’, hebben we een flowfield ‘TINX No. of Components’ toegevoegd. Dit is de som van alle records in tabel TINX Configurable Component V2.

Pagina wijzigingen voor Customer Portal
We hebben de pagina voor geboekte verkoopfacturen gewijzigd en een nieuwe pagina gemaakt om de geboekte creditnota’s weer te geven. Deze kan gebruikt worden in de ‘oude’ versie van de Customer Portal.

Test veld verwijderd op Phone No. voor klant
We hebben de controle verwijderd dat Phone No. een waarde moet hebben voor de klant bij verzending naar de webshop.

Geplande taken splitsen (Job Queue Entries) gebasseerd op Job Queue Category Code
Om de verschillende taken meer te scheiden per Job Queue (load en performance balancing) hebben we een nieuw veld toegevoegd aan de Sync. Dashboards: Job Queue Category Code.
Als er meerdere opdrachten in de wachtrij zijn gedefinieerd met codeunit TINX NAS Inbound MGt en TINX NAS Outbound Mgt, zal het systeem controleren welke Entry moet worden uitgevoerd voor welke dashboards:

Tabel 7001 Price List Line uitgebreid
We hebben een nieuw veld ‘Maximum Quantity’ toegevoegd in tabel 7001. Dit is bedoeld ter ondersteuning van Tier-pricing in Shopware.

 

Tabel TINX Customer fix
Bij het handmatig invoeren van een nieuw gastklantrecord met ID = 0, dan werden alle klanten (sublogins) op hetzelfde BC Klantnummer gezet. Dit is nu opgelost.

Shopware Connector

Afbeeldingen sturen naar Shopware (Media Entity)
Het is nu mogelijk om afbeeldingen naar Shopware te sturen. Dit kan worden ingesteld door ‘URL’ of door ‘file location on own server’. Stel de juiste instelling in, in de Tinx E-Commerce Setup:

 

Beschikbare bericht definities in Dashboard:

 

Tier Prices + listPrices mogelijk
We ondersteunen nu tierprices en discounted prices (listprices) samen met een productupdate.

Setup in Business Central:

 

CustomFields in een product
We ondersteunen nu customFields in een product. Setup in Business Central:
Definieer binnen de sectie de verschillende velden die verstuurd moeten worden als customField.

Magento Connector – SOAP versie

Fix voor multi-line attribute
Als een customAttribute was gedefinieerd als muli-line in de Message Definition, was alleen de laatste recordwaarde toegevoegd in de XML-request. Dit is nu opgelost, en alle waardes zijn toegevoegd in het veld customAttribute.

WooCommerce Connector

Nieuwe functie om product variaties te verwijderen
We hebben een nieuwe functie toegevoegd voor het verwijderen van de juiste productvariant.

Klik hier om terug te gaan de Release notes pagina