Release 21.2.0.0 Tinx connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopware, Shopify en WooCommerce

Vanaf 14-03-2023 is release 21.2.0.0 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopware, Shopify en WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatibel met Microsoft Dynamics 365 Business Central 18, 19, 20, 21 en 22 (beschikbaar april ’23). Oudere versies: 14-17 worden op verzoek naar beneden samengevoegd tot de juiste versie.

Opmerking:
On Premise App releases zijn beschikbaar op verzoek van de partner & klant (hiervoor wordt 1 uur in rekening gebracht): Om de aanvraag te starten stuur dan een e-mail naar releases@tinx-it.nl
Geef ons de volgende informatie door: je naam, je bedrijfsnaam, klant of partner, je BC-versie en de build. Planning is om de apps binnen 5 werkdagen op te leveren.

De SaaS-apps zijn altijd beschikbaar in Microsoft AppSource.

Algemene aanpassingen

Item Location Stock
We hebben de huidige tabel Item Location Stock vervangen door een nieuwe, dus het veld Sales Channel wordt onderdeel van de primaire sleutel:
Het is nu mogelijk om dubbele posten per Sales Channel op te slaan. Ook wordt rapport XXXX aangepast om de gegevens in de nieuwe tabel in te voegen.


Zoekbalk toegevoegd aan de Data Mgt. Tool
We hebben een zoekbalk toegevoegd om snel naar velden te springen in het geval van een grote tabel:

 

Het matchen van nieuwe webklanten is uitgebreid
Wanneer er nieuwe webklanten in de webshop worden geregistreerd, is er een optie om die nieuwe registraties te matchen met bestaande klanten in Business Central. Dit voorkomt het ontstaan ​​van dubbele klanten. We konden matchen op ‘e-mail’ en ‘e-mail in combinatie met een global dimension set op de Sales Channel Card.
We hebben een 3e optie toegevoegd: je kunt nu matchen op elk gewenst veld in de Customer table (T18).

 

Hoe te gebruiken:
– Zet veld ‘Match new customer’ op de waarde ‘Custom Field’
– Selecteer het veld nr. in de table Customer de je voor de match wilt gebruiken
– Selecteer het veld nr. in de tabel TINX Customer waar je de waarde van het web opslaat en waarmee je wilt matchen
– Voeg dit veld toe aan de mapping 006 om de waarde van het web op te slaan
– Voeg in de mapping toe: 006 -> terugkerende klanten van het web, het veld 128 ‘Check Customer Match’, ingesteld op ‘Validate’

 

Stel GUID in bij het valideren van het Klantnummer in tabel TINX Customer
Wanneer het veld Customer No. in tabel TINX Customer is gevalideerd, wordt ook de GUID ingesteld op het Customer record (T18).

Bewaar webshop GUID in tabel TINX Web Category
De webshop GUID die we genereren en naar de webshop sturen staat nu opgeslagen in het veld ‘Webshop Value’.

Pagina Web Category
De pagina is niet gefilterd met het standaard verkoopkanaal. Dit is opgelost.

Sales Channel -> root category
In plaats van de Root Category ID uit de Setup te halen, is het nu ook mogelijk om te lezen van de Sales Channel pagina en deze te gebruiken in mappings:

 

Time fields importeren
Time fields importeren met gegevenstype ‘Time’ werkte niet correct. Dit is opgelost.

Shipment IDs worden toegevoegd aan de Sales Invoice Header
De fulfilment velden die nodig zijn voor Shopify worden toegevoegd aan de tabel Sales Invoice Header.

Shopify Connector

API-versie bijgewerkt
Bij het installeren van de app staat nu de meest recente API-versie ingesteld: 2023-01.

JSON processing support responses
Voor alle oproepen kan je nu kiezen of de reacties als XML of als JSON moeten worden verwerkt.

Webservice metafield: products/%1/metafields.json
Wijzig de elementnaam van ‘value_type’ in ‘type’ in de webservice.

WooCommerce Connector

Sales Web Documents
Wanneer je een webservice aanroept die de specifieke tabel ‘TINX Saled Web Documents’ gebruikt, controleert het systeem of de flag ‘Is Order Import’ is ingesteld op ’true’. Vervolgens wordt het record gemarkeerd als ‘processed’ en krijgt het record-ID een waarde:

 

Klik hier om terug te gaan de Release notes pagina