Release 15.0.26.1 Tinx connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify en WooCommerce

Vanaf 31-03-2022 is release 26.1 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify en WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatibel met BC 19 en BC20 wave 1 (komt in april 2022)

Magento REST API: product verwijderen
Oplossing: verwijderen werkte niet correct: product-ID op artikel is niet gewist, record uit TINX producttabel is niet verwijderd. Dit is opgelost.

Magento REST API: formule als array
IMP: Optie om de uitkomst van een formule als een matrixwaarde in de JSON te verzenden. Haakjes worden toegevoegd, aan het begin en einde van de waarde.

Magento REST API: configureerbare items
De secties ‘configurable_product_options’ en ‘configurable_product_links’ ontbraken in het product save-bericht. Deze secties maken nu deel uit van de 020 (indien geconfigureerd).

Algemene aanpassingen

Mogelijkheid om meerdere processen uit te voeren na het importeren van een order:

Aan de Sales Channel-kaart zijn nieuwe 4 opties toegevoegd:
– Geef de order vrij
– Factuurkorting toepassen
– Verzend de order (Post)
– Factureer de order (Post)


Je kunt deze functies activeren als ze moeten worden uitgevoerd.
Je moet codeunit 11205756 “TINX Order Function Mgt. toevoegen aan het synchronisatiedashboard na het maken van de order in BC.

Om factuurkorting toe te passen op een bestelling is dit de mapping die moet worden geconfigureerd. Voeg 2 regels toe in het Order import bericht:
Regel met veld 122 moet uit de Json of XML komen.

Websites toewijzen
Actie ‘Websites toewijzen’ toegevoegd aan standaard itempagina

Webshop klantgroepen
Pagina Klant Prijs Groepen toegevoegd aan Set-up in rolcentrum.

Land Customer Template
Nieuw veld Verkoopkanaal toegevoegd aan tabel Land Klant Template

Rapport 11205290 Controleer voltooide / fouttaken
Extra controle toegevoegd of de inkomende / uitgaande jobs ingepland zijn, zoniet zal het rapport de job automatisch starten.

Metafields-opdracht
Bij het handmatig toevoegen van metavelden in de pagina treedt een fout op. Dit is verholpen door TestTableRelation = FALSE toe te voegen.

Aaneenschakeling van adres 1 + 2 + 3 in tabel klantadres
In tabel 11205276 TINX Klantadres komt een overflow voor. Dit is opgelost.

Klik hier om terug te gaan de overzichtspagina van de Release notes