Release 15.0.26.2 Tinx connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify en WooCommerce

Vanaf 20-04-2022 is release 26.2 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify and WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatibel met BC 19 en BC20 wave 1

WooCommerce aanpassingen

Veld ‘Rol’ toegevoegd aan Customer Outbound
Standaard is dit een alleen-lezen veld in Woo, maar je kunt deze eigenschap nu verzenden met Customer Create of Update

Meerdere meta_data-velden in uitgaand bericht
Meerdere meta_fields creëerden niet de juiste array in Woo-berichten – uitgaand. Dit is nu opgelost.

Algemene wijzigingen

Klant kortingsgroep
Tabeluitbreiding toegevoegd voor de tabel klant kortingsgroep. Nieuw veld toegevoegd: TINX Webshop ID, BigInteger om de Response ID op te slaan die je ontvangt van het systeem van derden.

Wijs Lotnummers toe aan verkoopregels
Nieuwe optie om lotnummers toe te wijzen aan verkoopregels na het importeren van een bestelling van het web.

Nieuw veld toegevoegd aan tabel & pagina TINX Verkooporderregel


Er is een nieuwe optie toegevoegd aan de kaart Verkoopkanaal (Sales Channel card)


Werkinstructie hieronder:

1. Wijzig de toewijzing XX-086-1 om het lotnummer op te slaan dat je van internet ontvangt.

2. Voeg de unieke item-ID van internet toe aan de verkoopregel (bericht XX-087)

De locatiecode moet dezelfde waarde hebben als waar het lotnummer in eerste instantie is gemaakt.

3. Schakel de vlag op de kaart Verkoopkanaal in

4. Voeg codeunit toe na het orderimportproces

Klik hier om terug te gaan de Release notes pagina.