Release 15.0.28.1 Tinx connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopware, Shopify en WooCommerce

Vanaf 08-12-2022 is release 28.1 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopware, Shopify en WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatibel met Business Central 18, 19, 20 en 21.Oudere versies: 14-17 worden op verzoek naar beneden samengevoegd tot de juiste versie.

Opmerking:
On Premise App releases zijn beschikbaar op verzoek van de partner & klant (hiervoor wordt 1 uur in rekening gebracht): Om de aanvraag te starten stuur dan een e-mail naar releases@tinx-it.nl
Geef ons de volgende informatie door: je naam, je bedrijfsnaam, klant of partner, je BC-versie en de build. Planning is om de apps binnen 5 werkdagen op te leveren.

De SaaS-apps zijn altijd beschikbaar in Microsoft AppSource.

Algemene aanpassingen 

Subscriber toegevoegd voor Shipments, tabel 110
We hebben een event subscriber toegevoegd voor tabel 110. Dit zal de voorwaarden controleren als veld TINX Webshop Order = true and field ‘Package Tracking No. <>’. Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt een record toegevoegd aan de recordwachtrij. Nodig voor het verzenden van shipmentupdates en fulfillments naar het web.

E-mail check verbeterd
E-mail check op klantentabel kan een foutmelding geven bij vreemde karakters in e-mails. Dit is opgelost.

Bundle Item Optie Value overloop
De Optie Item Name in tabel TINX Bundle Item Option Values kunnen een overloop geven indien langer dan 50 karakters. Dit is opgelost.

Totale korting voor Order Lines
We hebben een flowfield ‘Discount Amount Lines’ toegevoegd in de tabel TINX Sales Order. Dit is een flowfield naar de TINX Sales Order Line V2 om de totale korting op te tellen. Je kunt dit totalfield gebruiken om Invoice Discount toe te passen op de Sales Header. Indien de webshop niet het totale kortingsbedrag per web order retourneert.

Zet Tinx Attributes om in BC Attributes
Het is nu mogelijk om TINX attributes om te zetten naar BC attributes.

Je dient de BC attributes te koppelen aan de TINX Attributes, vul de juiste Attribute Code in. Volgende, klik
de actie ‘Convert Tinx-> BC.

Hiermee worden de volgende velden in BC Attributes ingevuld:
– Webshop GUID
– Webshop is Created
– Webshop ID

Klik hier om terug te gaan de Release notes pagina