Release 15.0.26.0 Tinx Connector in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify en WooCommerce

Vanaf 14-03-2022 is release 26 beschikbaar in Microsoft AppSource voor Magento, Shopify en WooCommerce.

Deze nieuwe release is compatible met BC19 en BC20 wave 1 (komt in april 2022).

Oude tabel Klant template vervangen door nieuwe Klant template tabel
Nieuw veld in Instellingen -> Klant template, dit zou een waarde moeten krijgen. Nieuw veld is 20 in plaats van het oude 10 karakters.

Code is gewijzigd om dit nieuwe veld te gebruiken voor het aanmaken van klanten met de waarden van de Klant template.

E-mailfunctie
E-mailfunctie herschreven naar nieuwe standaard.

Vervangen voor Afbeeldingen Blob naar type Media

Tabel Tinx Afbeelding – Videolink

Reden:
1. Het gebruik van het gegevenstype Media of MediaSet levert betere prestaties dan het gebruik van een BLOB-gegevenstype en is flexibeler in het ontwerp.
2. Conversiescript zal de Blob-velden overbrengen naar het Media veld. In de code hebben we het oude veld vervangen door het nieuwe veld.

Gegevens downloaden met een paginagrootte in Magento REST
Als je veel gegevens downloadt (dit kunnen producten, klanten, orders zijn), laten we zeggen 10.000 records dan moet je een paginalimiet instellen om interne fouten in Magento te voorkomen.

Deze waarde wordt toegevoegd in de API-aanroep naar Magento.

Gegevens in WooCommerce in batches downloaden
Controleer hoeveel entiteiten je wilt downloaden. Deel dit getal door het batchnummer. Dit is de hoeveelheid qua herhalingen die moeten worden uitgevoerd.

Stel voor een eerste download de volgende parameters in op de dashboardregel:
– Beperk aantal records
– Aantal herhalingen (hoe vaak moet de API-aanroep worden uitgevoerd?)

Dit is het resultaat:

Adresregel 3 (Magento)
Magento heeft de mogelijkheid om 3 adresregels in het aanmeldformulier voor een klant of adres in een order te hebben. We hebben de TINX Webshop Klantadres en TINX Verkooporder tabel uitgebreid met een nieuw adresveld: Adres 3.

Hoe vul je deze velden in? Ga naar de mapping voor het importeren van een klant of een order.
Zoek naar de straat lijn:

2022 03 Release 26 0 Release Notes Tinx e-commerce connector Changes 6

Voor deze 3 adresvelden hebben we de mogelijkheid om de afzonderlijke velden samen te voegen tot een volledig adres voor gebruik in orders of klanten.

Je moet deze regel in de mapping toevoegen: schakel het veld Valideren in.

Product Tags (WooCommerce)
Producttags zijn een andere manier om producten aan elkaar te relateren, naast productcategorieën. In tegenstelling tot categorieën is er geen hiërarchie in tags; dus er zijn geen “subtags”.

Als je bijvoorbeeld kleding verkoopt en je hebt veel kattenprints, dan kun je een tag maken voor ‘kat’. Voeg die tag dan toe aan het menu of de zijbalk, zodat kattenliefhebbers gemakkelijk alle t-shirts, hoodies en broeken met kattenprints kunnen vinden.
2 manieren om producttags aan een artikel toe te wijzen:
1. Voeg de tags toe aan een attributenset, wijs de attributenset toe aan een item, de tags worden automatisch toegewezen;
2. Wijs handmatig tags toe op deze nieuwe pagina:

Alle beschikbare tags zijn zichtbaar, vink de tag aan om op de webshop te verschijnen.

Zoeken naar webshop-itemlijst
Het was niet mogelijk om de Webshop Item List te bookmarken. We hebben enkele eigenschappen aan de pagina toegevoegd, zodat de pagina kan worden toegevoegd aan het Rollencentrum van een gebruiker. Zonder dat een aantal van de TINX Rolcentra zijn toegewezen.